Contact Us

Sarayat, Maadi

Click for Google maps directions

16 Orabi Street, Maadi Sarayat

Tel: 01284436347 - 0223592278

mpc@maadipc.com

visit website

Degla, Maadi

Click for Google maps directions

22 Road 214, Degla Maadi, Cairo

Tel: 01281925403

mpcdegla@maadipc.com

Sheikh Zayed

Click for Google maps directions

Karma 3 Compound Gate
Sheikh Zayed, Cairo, Egypt

Tel: 01270777594

Zayed@maadipc.com

New Cairo

Click for Google maps directions

Building 96, Apartment 1, Street 157,
New Cairo; Cairo.

Tel: +2 25659074 – 01200900774

npc@maadipc.com

New Cairo

Click for Google maps directions

The Learning Intervention Unit

Building 96, Apartment 1, Street 157,
New Cairo; Cairo.

Tel: +20 25418311 – 01207608517

liu@maadipc.com

Sarayat, Maadi

Click for Google maps directions

Terra Institute of Psychotherapy

Building 64, street 13, Sarayat El Maadi, Cairo, Egypt.

Tel: 01220477451

terra@maadipc.com